אישורים פורמאליים של העמותה

אישור סעיף 46
להורדה
אישור ניהול תקין
להורדה
תעודת איזו
להורדה
תעודה לרישום עמותה
להורדה
תעודת תו מידות
להורדה
תעודת מלכ"ר
להורדה
אישור ניכוי מס במקור
להורדה
ISO certificate
להורדה
תעודת חותם אמינות פרימיום 2022
להורדה
תעודת חותם אמינות פרימיום אנגלית 2022
להורדה
אישור ניהול ספרים
להורדה